TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A


GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Usluge

Vršimo usluge:
                     
• STROJNE OBRADE
                      • REZANJA LIMA DO DEBLJINE 100 mm
                      • SAVIJANJA LIMA
                      • SAČMARENJA
                      • ELEKTROSTATSKOG BOJANJA
                      • ZAVARIVANJA
                      • PROJEKTIRANJA I IZRADE STROJNIH DIJELOVA I STROJEVA

GRAMIP-TPS D.O.O
TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:.
+385 (0)1 2725 269
               usluge@gramip.hr
GRAMIP-TPS D.O.O

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269

gramip@gramip.hr
Tradicija kvalitete
Posjetite naše facebook stranice
Uskoro...
Pogledajte naš YouTube kanal
O NAMA

PROSPEKTI

PROIZVODI

KONTAKT

NOVOSTI

USLUGE
Pošaljite upit...
Pošaljite upit...