TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Tradicija kvalitete
Traktorska stražnja kosilica TSK UNIMA
      Traktorska stražnja kosilica TSK “UNIMA” namijenjena je za košnju svih vrsta krmnog bilja na malim i srednjim gospodarstvima.

      Priključuje se u tri točke, a rukovanje je jednostavno i lagano.

Uređaj za košenje je klasični s prstima i jednom kosom pravocrtnog gibanja.
Dugogodišnja tradicija u proizvodnji ovih kosilica garancija je kvalitete i pouzdanosti.

Primjena:

Za mala i srednja gospodarstva.

Galerija:


Traktorska stražnja kosilica TSK UNIMA
Pošaljite upit...
Broj noževa
Radni zahvat
Težina
Radna brzina
kom
m
kg
km/h
20
1,52
180
4-8