TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
O nama

       Tvornica je prisutna na tržištu Europe, Skandinavije i SAD-a.
U privatnom je vlasništvu i smještena je u blizini Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske, što pogoduje velikim mogućnostima za razvoj i transport.

       Tvornica poljoprivrednih strojeva “GRAMIP -TPS” nastala je u poljoprivrednom kraju s dugogodišnjom tradicijom obrtništva i metalne struke. Počeci rada poduzeća sežu još u daleku 1948. godinu, kada se na području Dubrave osnovalo “Narodno poduzeće Paromlin, pilana i ciglana”. Predmet poslovanja bilo je piljenje građevnog drva i proizvodnja opeke i crijepa.

       Jedanaest godina kasnije (1958. godine), prvi puta se spominje ime Gramip, kao građevinsko – metalno i mlinsko poduzeće. Razvojem poduzeća dolazi do proširenja djelatnosti, pa se još javljaju i proizvodnja betonskih proizvoda, metaloprerađivačka i
uslužna djelatnost. Godine 1961. proširuje djelatnosti na djelatnost pečenja kruha i peciva, te mjenjačnica brašna i mlin. U sklopu toga pojavljuje se i mehaničko – kovačka radionica i to su počeci rada Gramipa kao tvornice poljoprivrednih strojeva.

       Godine 1973. dolazi do većeg opsega proizvodnje poljoprivrednih strojeva i uređaja, samohodne priključne i stabilne mehanizacije, te raznih metalnih proizvoda, dijelova i konstrukcija. Povečana je proizvodnja i razvoj traktorskih kosilica i žetalica, motokultivatora, traktorskih okretača i sakupljača sijena i trave, te grablje.

       Godine 1998. licencnim ugovorom stupamo u kooperacijski odnos s tvrtkom AGRITEC grupacija WAM iz Njemačke. Proširujemo proizvodni program na traktorske freze, mulčere za obradu travnatih površina i razvijamo kreativnu tehnologiju za agrikulturu i okruženje u 21. stoljeću.
Kako do nas
Tradicija kvalitete
Osnovni podaci:

GRAMIP-TPS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju poljoprivrednih strojeva

Sjedište društva: 10342 Dubrava, Radnička 33
MBS: Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080156966
Račun kod poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d.d., žiro račun: 2390001-1100328942
Temeljni kapital: 8.994.600,00 kn,uplaćen u cijelosti
Direktor: Josip Žužul, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Matični (porezni) broj: 3176339
OIB: 19465610592