TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Tradicija kvalitete
Traktorska stražnja kosilica MINI-UNIMA
      Traktorska stražnja kosilica MINI - UNIMA namijenjena je za košnju svih vrsta krmnog bilja na malim gospodarstvima, bregovitim terenima i u komunalne svrhe.

      Priključuje se u tri točke za zglobne traktore “TOMO VINKOVIĆ” i traktore sličnih karakteristika.

Uređaj za košenje je klasičan s prstima i jednom translacijskom kosom.
Dugogodišnja tradicija u proizvodnji ovih kosilica garancija je kvalitete i pouzdanosti.

Primjena:

Za zglobne traktore TOMO VINKOVIĆ, HITTNER i sličnih karakteristika.

Galerija:


Traktorska stražnja kosilica MINI-UNIMA
Broj noževa
Radni zahvat
Težina
Radna brzina
kom
m
kg
km/h
18
1,38
108
4-8
20
1,52
180
4-8
Pošaljite upit...