TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Tradicija kvalitete
Hidraulični utovarivač HU 6C
MAX DUŽINA DOHVATA
MAX VISINA DIZANJA
KUT OKRETANJA
MAX RADNI PRITISAK
MAX TEŽINA TERETA
MAX MOMENT
TEŽINA UTOVARIVAČA
MIN TEŽINA TRAKTORA
MAX DUBINA KOPANJA
(m)
(m)
(°)
(bar)
(kg)
(KN-m)
(kg)
(kg)
(m)
4,3
3,2
180
160
300
12
430
1400
2,4
      Hidraulični utovarivač HU-6c namIjenjen je za utovar gnoja, rasutih tereta, drva i sično, te za kopanje kanala na poljoprivrednim gospodarstvima.

      Sastoji se od postolja s okretištem, dvozglobne kranske ruke, zahvatne košare i hidraulične instalacije.
      Priključuje se na traktor u tri točke, a hidraulična pumpa
se montira na izlazno vratilo traktora.
      Snagom dobivenom od hidraulične pumpe, preko
hidrauličnog razvodnika, upravlja se sa 6 hidrauličnih
cilindara.
      Izmjenjiva zahvatna košara omogućava široku primjenu
ovog strojaza utovar, istovar i kopanje, te uveliko olakšava
i najteže radove u poljprivredi

Primjena:

Za utovar gnoja, rasutih tereta i slično.

Galerija:


Hidraulični utovarivač HU 6C
Pošaljite upit...