TEHNIČKE ZNAČAJKE

• Priključni okvir kat. 1 i 2, fiksni, vrlo kratak priključak
• Hidraulički pomak do 55 cm
• Prikapčanje naprijed uz zamjenu nosećeg okvira
• Stabilno ojačano kućište s velikom zaštitom od kamena, naprijed i nazad
• Zaobljeno kućište za nesmetani protok materijala
• Velika zaštita prednjeg dijela putem metalnih lamela
• Zaštita zadnjeg dijela putem tvrde gume cijelom dužinom kućišta
• Zatvoren, elektronički, fino balansiran rotor
• Teški AT - čekić noževi (1600 grama) za optimalno usitnjavanje, samooštreća rezna površina,
• Također pogodan za usitnjavanje grmolikog i granolikog materijala.
• Ugrađeni protunož za fino usitnjavanje
• Drugi protunož za fino usitnjavanje kao pribor
• Pogonski broj okretaja 540 o/min. ili  1000 o/min.
• Reduktor s mogućnošću prikapčanja naprijed i nazad
• Max. debljina usitnjavanja do 10 cm

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
MODEL RADNA ŠIRINA
cm
VANJSKA ŠIRINA
cm
TEŽINA
kg
NOŽEVI
kom
POTREBNA SNAGA
KS
GS60-160
GS60-180
GS60-200
GS60-230
GS60-250

GS70-280
160
180
200
220
250

280
182
202
222
242
272

298
598
660
720
780
872

1505
14
14
16
18
24

24
45 - 80
55 - 80
80 - 115
80 - 115
90 - 120

120 - 150
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Tradicija kvalitete
Malčer za teške uvjete rada GS 60 / GS 70

Primjena:

Šumarsko-poljoprivredni, komunalni, visoka opterećenja.
Max. debljina usitnjavanja
do 10 cm
.

Galerija:


Malčer za teške uvjete rada GS 60 / GS 70
Pošaljite upit...