TEHNIČKE ZNAČAJKE

• Mehanički ili hidraulički bočni pomak
• Prikapčanje naprijed uz zamjenu nosećeg okvira
• Stabilno ojačano kućište s velikom zaštitom od kamena, naprijed i nazad
• Zaobljeno kućište za nesmetani protok materijala
• Velika zaštita prednjeg dijela putem metalnih lamela
• Zaštita zadnjeg dijela putem tvrde gume cijelom dužinom kućišta
• Zatvoren, elektronički, fino balansiran rotor
• Teški AT - čekić noževi za optimalno usitnjavanje, samooštreća rezna površina,
• Također pogodan za usitnjavanje grmolikog i granolikog materijala.
• Ugrađeni protunož za fino usitnjavanje
• Pogonski broj okretaja 540 o/min. ili  1000 o/min.
• Reduktor s mogućnošću prikapčanja naprijed i nazad
• Max. debljina usitnjavanja do 5 cm

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
MODEL RADNA ŠIRINA
cm
VANJSKA ŠIRINA
cm
BOČNI POMAK
cm
TEŽINA M
kg
TEŽINA H
kg
NOŽEVI
kom
POTREBNA SNAGA
KS
GS51-200
GS51-230
GS51-250
GS51-280
200
230
250
280
220
250
270
300
48
48
48
48
660
710
742
791
765
810
850
900
16
18
20
22
45 - 80
55 - 80
60 - 90
75 - 90
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Tradicija kvalitete
Malčer za teške uvjete rada GS 51

Primjena:

Poljoprivredni, komunalni, visoka opterećenja, kontinuirani rad.
Debljina usitnjavanja do 5 cm.

Galerija:


Malčer za teške uvijete rada GS 51
TEŽINA M - malčer sa mehaničkim bočnim pomakom         TEŽINA H - malčer sa hidrauličkim bočnim pomakom
Pošaljite upit...