TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
MODEL RADNA ŠIRINA
cm
BOČNI POMAK
cm
VANJSKA ŠIRINA
cm
TEŽINA
kg
NOŽEVI
kom
POTREBNA SNAGA
KS
GS50-100
GS50-120
GS50-140
GS50-160
GS50-180
GS50-200
GS50-220
100
120
140
160
180
200
220
10
20
30
30
30
30
35
112
132
125
172
192
212
232
277
307
337
372
407
447
522
8
8
12
12
16
16
18
18 - 60
22 - 60
28 - 60
33 - 60
40 - 70
45 - 70
55 - 70
Tradicija kvalitete
Malčer za teže uvjete rada GS 50
TEHNIČKE ZNAČAJKE

• Sa mehaničkim bočnim pomakom
• Prikapčanje naprijed uz okretanje noseće okvira
• Stabilno ojačano kućište sa velikom zaštitom od kamena, naprijed i nazad
• Zaobljeno kućište za nesmetani protok materijala
• Velika zaštita prednjeg dijela putem metalnih lamela
• Zaštita zadnjeg dijela putem tvrde gume, cijelom dužinom kućišta
• Zatvoren, elektronički fino balansiran rotor
• Teški M - čekić noževi za optimalno usitnjavanje, samooštreća rezna površina
• Također pogodan za grmoliki i granati materijal
• Ugrađeni protunož za fino malčiranje
• Pogonski broj okretaja 540 o/min. ili  1000 o/min.
• Reduktor s mogućnošću prikapčanja naprijed i nazad
• Max. debljljina usitnjavanja do 5 cm

Primjena:

Voćarsko - vinogradarski, poljoprivredni.
Max. debljina usitnjavanja
4 - 5 cm
.

Galerija:


Malcer za teze uvjete rada GS50
Pošaljite upit...